các thành viên của nhóm Google Map Maker Việt Nam cảnh báo POKÉSTOP ảo trên bản đồ

Pokémon Go mới được phát hành tại Việt Nam không lâu. Cuộc hành trình thú vị vừa mới bắt đầu nhưng bên cạnh đó cũng đã có không ít những vấn đề phát sinh. Ở bài viết này, pokemongo.vn xin đề cập tới việc “tạo các vị trí pokéstop ảo trên bản đồ” nhằm mục đích đăng ký pokéstop với Niantic.

Read more