yêu mùa hạ xa mùa thu

Tình yêu là vô vàn lựa chọn…vậy có lúc sẽ nhớ những điều tốt đẹp đã từng thuộc về… quá khứ và kỷ niệm khi đã có lựa chọn tốt hơn thì mau nhạt phai bởi niềm vui mới bồi đắp… nhưng cũng có lúc hãy nhớ về nhau, chỉ một chút… để an ủi người đã không quên và chấp nhận cất riêng kí ức được cho là hạnh phúc!

Read more